نرم افزار جامع مؤسسات خیریه نیدسافت با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع جهت ثبت اطلاعات خانواده های تحت پوشش مؤسسات خیریه طراحی و راه اندازی گردیده است و شامل ثبت اطلاعات اشخاص تحت حمایت موسسه و ثبت خدمتهای ثبت شده استفاده میشود که دارای قابلیت تعریف شعبه نیز میباشد

ویژگی های کلی نرم افزار مدیریت مؤسسات خیریه تحت وب نیدسافت

1-اطلاعات پایه

2-آیتم ها

3-اشخاص

4-تشکیل پرونده

5-خدمات

6-گزارش

7-تنظیمات

 

برای ثبت اطلاعات در این نرم افزار باید ابتدا اطلاعات پایه که  تقریبا در همه جای برنامه به کار میرود تکمیل شود

و در مرتبه دوم ایتم ها ثبت شوند که در قسمت تکمیل پرونده و ثبت خدمت ها استفاده میشود تکمیل شود

و بعد وارد قسمت های اصلی برنامه شد و اطلاعات را وارد کرد

ولی در قسمت های مختلف برنامه ثبت سریع قرار گرفته که در آن شما میتوانید بدون آنکه وارد قسمت ثبت اطلاعات پایه و اشخاص  شوید از قسمت تشکیل پرونده شروع کنید و اطلاعات را ثبت کنید

همچنین در قسمت تکمیل پرونده و  ثبت خدمت ها هم میتوانید از ثبت سریع آیتم استفاده نمایید

در قسمت گزارشگیری هم میتوانید اطلاعات ثبت شده در قسمت تشکیل پرونده را مشاهده نمایید و توانایی جستجو از فیلد های جدول را دارید را دارید یا بعضی از فیلدهای آن خروجی اکسل دریافت کنید

در قسمت تنظیمات امکان ثبت کاربر جدید و نمایش کاربران و ایجاد شعبه جدید وجود دارد

در قسمت های مختلف توانایی مشاهده موارد ثبت شده و ویرایش و حذف آنها نیز وجود دارد