استفاده آسان و سریع از تکنولوژی تصویربرداری برای صفحه نمایش

نرم افزار اسکنورا

برنامه تبدیل تصاویر از برنامه اسکنورا

,
نرم افزار SCANORA گردش کار آسان بر روی دسکتاپ شما نرم افزار اسکنورا پلتفرم پیشروی نرم افزاری شما برای نیازهای تصویربرداری روزمره است. این آسان است، گردش کار ساده و مستقیم کمک می کند تا در جذب، پردازش، تشخیص و برنامه ریزی درمان روز به رو…