مطالب توسط needsoft.info

,

برنامه تبدیل تصاویر از برنامه اسکنورا

نرم افزار SCANORA گردش کار آسان بر روی دسکتاپ شما نرم افزار اسکنورا پلتفرم پیشروی نرم افزاری شما برای نیازهای تصویربرداری روزمره است. این آسان است، گردش کار ساده و مستقیم کمک می کند تا در جذب، پردازش، تشخیص و برنامه ریزی درمان روز به روز کمک کند. نرم افزار اسکنورا با پشتیبانی یکپارچه برای […]